Bioresonantie

Wat houdt Bioresonantie-therapie in?

bicommobielIn deze therapie wordt gebruik gemaakt van resonantie om op een energetisch niveau (het niveau van trillingen, frequenties) te testen door wat voor stoffen het dier ziek is geworden.
Toenemende (milieu)toxines belasten het lichaam van dieren en veroorzaken veel chronische ziekten, zoals: allergieën, parasieten, dermatitis, chronische jeuk, infecties en gedragsstoornissen. Andere oorzaken van verstoringen kunnen ook inentingen, medicijnen of voedingsstoffen zijn. 

 

 

 

Met de BICOM® (bioresonantie-apparaat) kan zowel een diagnose worden gesteld als een therapie worden gegeven.

1. De diagnose

Met een specifieke, pijnloze test kan Dierenconsult uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

2. De therapie

Na het stellen van de diagnose weet ik waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Er wordt een individueel behandelplan opgesteld voor het dier.

Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten. Het eerste consult duurt wat langer. Het doel van de therapie is de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Dit komt overeen met de werkwijze in de klassieke homeopathie waardooreen gecombineerde therapie van bioresonantie en homeopathie een absolute aanrader is.
Voor beide therapieën geldt dat het aantal behandelingen afhankelijk is van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, etc.

A M S T E R D A M  –  D E N  H A A G  

Naar mijn contactgegevens